Превоз и репатриране с ролкови колички

Репатриране на МПС чрез поставяне на ролкови колички за качване и сваляне:

  • за качване и сваляне на МПС със скъсан шарнир: поставяне на 1 бр. количка = 20лв.;
  • за качване и сваляне на МПС с блокирали теглителни колела: поставяне на 2 бр. колички = 30 лв.