Превоз на селскостопанска, строителна и подемна техника

Превоз на селскостопанска, строителна и подемна техника до 5 тона.