Услуги на място

  • Подаване на ток на МПС до запалването му = 10 лв./за услугата и 1.50лв./километър до местоположението на МПС;
  • Смяна на спукана гума на МПС = 20 лв./за услуга и 1.50лв./километър до местоположението на МПС;
  • Изтегляне на МПС от крайпътни канавки и дерета без превоз на същите= 150 лв.  и 1лв./километър до местоположението на МПС.